دوره‌ها

کلاسهای آنلاین کاردیوهیت اردیبهشت

بدون امتیاز ۰ رای
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان

کلاسهای آنلاین کاردیوهیت فروردین

بدون امتیاز ۰ رای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مثبتِ ۵۰

بدون امتیاز ۰ رای
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

آل استار

بدون امتیاز ۰ رای
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بالاتنه و شکم و پهلو

بدون امتیاز ۰ رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پایین تنه جذاب

بدون امتیاز ۰ رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پک ویژه عید نوروز

بدون امتیاز ۰ رای
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

پاور سیکس پک

بدون امتیاز ۰ رای
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان