FAQ

سوالات متداول

مجموع سوالاتی که شاید در استفاده از خدمات سایت نگار کاردیو برای شما پیش بیاید!...

سوالات متداول

بلافاصله بعد از ثبت نام دوره ها در پنل کاربری شما قابل پخش و استفاده هستند.

در مرفی هر دوره زمانه استفاده از آن نیز مشخص شده است

از طریق پنل در قسمت پشتیبانی سوالات شما پاسخ داده می شود

در اطلاعات مربوط به هر دوره لوازم مورد نیاز ذکر میشود

بله تمامی برنامه‌ها با توجه به ویژگی‌های فردی شما تدوین می‌گردد.